Sunday, 5 March 2017

Free Art Friday a Art Battle


Přidejte se k umělecké bitvě při příležitosti Free Art Friday Praha a objevte v sobě explozi kreativity.

Deset umělců bude malovat dvě díla, každé z nich bude tvořit 30 minut. První z prací bude na volné téma, druhé již dle zadání. Malovat budeme na plátno 90x90, akrylem, fixem, aj., tak jak je umělec zvyklý ...
Návštěvníci budou hlasovat pro jednotlivá díla, kdy vítěz si odnese nejen symbolickou cenu "zlatý štětec", ale i finanční částku za dílo, které se bude v průběhu večera dražit.
Zbylá nejlepší díla budou k získání formou online dražby po dobu jednoho týdne po konání Free Art Friday, na jeho webových stránkách.

Chcete se zúčastnit souboje umělců? Znáte někoho, kdo by rád přijal tuto výzvu? Rádi Vás zařadíme mezi soutěžící, avšak se musíte do 31. 3. závazně přihlásit na: freeartfridaypraha@gmail.com

Budeme se těšit na bitevním poli :)

Informace o události sledujte zde.

Wednesday, 11 May 2016

Úžasná díla Daniela DřímalaNarodil jsem se  25.1. roku 1984 V Uherském Hradišti.
Otec a má matka ze mne po dlouhých útrapách,které výchovu dětí  většinou provázejí, vychovali myslím slušného člověka, za což jsem jim zavázán ,jakožto i za mnohé další.
Výchova probíhala v duchu katolicismu což jsem v dětství  vnímal jako výrazný handicap,v součastnosti a s odstupem toto však  hodnotím jako velké plus.Již např. proto,že (televize)médium devastující dětstký vývoj,potažmo představivost plus schopnost komunikace, bylo  nám dětem dlouho odpíráno a nahrazováno hojně médiem knihy a dalšími prokreativními  aktivitami.Dětsví a počátky dospívání  jsem strávil v Ostravě-Hošťálkovicích kam se má rodina rozhodla přesunout z Kunovic u Uh.Hradiště  v roce a půl mého věku.Ve čtrnácti letech následovalo stěhování  druhé  do místa mého  nynějšího bydliště, Valašského Meziříčí.Zde má kořeny rodina mého otce. Díky velké farské zahradě a snadné dostupnosti přírody v okolí bydliště(Ostava-Hošťálkovice)  jsem prožil myslím krásné a plnohodnotné dětství prostého venkovského chlapce,jež bylo uťato až mírně komplikovanou docházkou na církevní gymnasium v Ostravě-Zábřehu,které jsem opustil pro lenost  na začátku kvarty.Následovala opět  ZŠ-Hošťálkovice a vzápětí  stěhování do Val.Meziříčí.Zde dokončení  povinné školní docházky a následující studium na Střední umělecko-průmyslové  škole sklářské,ateliér  modelování  skla(MgA Petr Stanický) a roční pomaturitní studim AJ na jazykové škole při ISŠ-COP Val.meziříčí.
Posledním vzdělávacím zařízením jež jsem navštěvoval byla Fakulta výtvarných umění  VUT v Brně atelir intermedia(doc.Václav Stratil).Během studií  na Favu  jsem s pomocí přátel zrealizoval pouze tři malé výstavy svých prací,přičemž ze dvou z nich mi byly zcizeny obrazy či se mi některé vrátily poškozeny, což mimo jiné  zapříčinilo, že jsem zanevřel na prezentování  svých prací touto cestou.Bohužel v podstatě ale tedy i na jedinou možnou cestu , vedoucí k tomu, abych se snad byť ve vzdálené budoucnosti mohl  věnovat  výtvarnému umění a to zejména malbě jež je mi jako výtvarný projev  nejbližší.Denním chlebem mi po ukončení studia a po absolvování určitých komplikovaných životních peripetií byla déle než tři roky práce stavebního dělníka za niž jsem byl samozřejmě vděčný avšak trápilo mne, že práce na stavbě využívala skutečně pouze okrajově můj výtvarný potenciál(nátěry hydroizolací,konzervační nátěry dřevěných částí staveb(bochemit,luxol atd)+barevné retuše fasád).Následovala půlroční rehabilitace zad a pravého ramene(důsledek velmi intensivní práce se zbíječkou)Dále jsem příležitostně pracoval v zámečnické a truhlářské dílně.
Poslední absolvovanou profesí byla práce pečovatele v domově pro seniory v Podlesí kde jsem strávil rok a půl.Bylo mi ctí provázet přátele jimiž se všichni uživatelé záhy stali na jejich poslední cestě.Tuto práci jsem opustil před rokem z důvodu útlumovému režimu a stěhování domova do Valašského Meziříčí.V současnosti jsem na ÚP a na poloviční úvazek na MD jelikož mám osmiměsíční dceru.Mám v bytě malý ateliér a svůj čas tedy dělím mezi své drahé a práci malíře.

Free Art Friday Praha v rámci Kladenských dvorků


Free Art Friday Praha si Vás dovoluje pozvat již na pátý ročník výstavy amatérských a profesionálních umělců v rámci Kladenských dvorků na Kladně

Vernisáž se koná v pátek 4.-5. června  v rámci Kladenských dvorků na Kladně.

Výstava FAF bude pro veřejnost zahájena v sobotu 4.6. od 13 hod., od této chvíle si návštěvníci mohou zamluvit: registrovat díla, která je oslovila,  a poté si je mohou odnést zdarma domů. Instrukce o rezervaci a převzetí děl, sdělíme na místě. 

Wednesday, 13 April 2016

Lenka von Hinterdorf - UstřiŽenyVystudovala ekonomii, patnáct let hraje amatérské divadlo, ráda - a velmi amatérsky - fotí. Vždy ji bavilo nakupovat oblečení v second handech, přetvářet a upravovat ho, dávat mu nový život, jedinečnost, otisk vlastního vkusu a stylu. K tomu se postupně přidala tvorba vlastních doplňků a bižuterie. V září 2014  s kamarádkou založily tvůrčí uskupení UstřiŽeny. Pod touto značkou prodávají originální hand - made bižuterii a dekorativní předměty.

Najděte si šperk, který se Vám líbí na UstřiŽeny
Tuesday, 12 April 2016

Štěpánka Jislová
Charakteristika tvorby
Ať už v ilustraci nebo komiksu, na prvním místě stojí možnost odvyprávět příběh. Neomezuji se technikou, moje portfolio obsahuje malby, kresby i varianty počítačové postprodukce. Styl, se kterým jsem zatím došla nejdále, je akvarelem kolorována kresba tužkou nebo tuží, poslední dobou se soustředím na počítačovou kolorizaci. V autorských ilustracích a malbách hledám způsoby, jak pomocí zobrazeného odvyprávět děj, bez toho aniž bych všechno prozradila vizuálně.
V komiksech příběhy stavím na úlomcích legend a pověstí, kterým vytvořím nová pravidla a zasadím je do neobvyklého prostředí. Občas zpracovávám témata mentálního zdraví. Držím se stylu vyprávění evropského mainstreamu, s klasicky vystavěným příběhem a popisnou kresbou.Mimo komiksové a ilustrativní práce se věnuji herním konceptům, stripům, obálkám knih, návrhům potisků oblečení a tetování.
http://rarasek.tumblr.comThursday, 7 April 2016

Umělci, blíží se další Free Art Friday / Weekend

Free Art Friday se v červnu stane součástí Kladenských dvorků.

Chcete vystavovat jako dvorkař?
Chcete dát svoje dílo na FAF?
Chcete být dvorkař i součást FAF?
Chcete umění zdarma? Sledujte nás na Facebooku

Chcete- li vystavovat na Kladenských dvorkách informujte nás prosím o tom, co tvoříte a zdali budete chtít svá díla pouze vystavovat (nebudete je darovat), nebo dílo/díla darovat (myšlenka Free Art Friday/Weekend)? Počet, velikost není nijak limitována.
V případě, že budete chtít vystavit několik Vašich děl a třeba jedno označit štítkem FAF, je nutné vyplnit přihlášku jako vystavující Kladenských dvorků zde a odeslat mi ji zpět.
Pokud chcete být pouze součástí Free Art Friday, zde najdete štítky k označení Vašeho díla, které budete vystavovat a zároveň jej darujete komukoliv, kdo se na „dvorky“ přijde podívat a bude se mu Vaše práce líbit.
Štítek připevněte tak, aby nespadl (akce probíhá venku) a tak, aby byl na díle vidět. Dílo opatřete i háčkem, rámem, aby se dílo dalo zavěsit, a bylo co nejlépe vizuálně prezentováno.
Dále prosím napište o sobě krátké CV. Stačí pár vět, které mně zašlete do e-mailu.
K předání děl může dojít kdykoliv. Navrhněte prosím den a čas. Místo Vám obratem pošlu. Dejte mi prosím vědět co nejdříve.

Registrace probíhá do 1.5. 2016 na freeartfridaypraha@gmail.com